MV302系列機械閥

首頁 > 產品介紹 > 機械閥 > MV302系列機械閥

Product Serial:
機械閥 - MV302系列機械閥
型號位置數接管口徑
(G/PT)
使用流體使用温度範圍使用壓力範圍
(MPa)
MV302-H 三口二位 1/4″ 經 40 微米過濾的空氣 0~60 ℃ 0 ~0.8
MV302-P
MV302-F
MV302-R
PDF型錄
    • PDF
下載 2D CAD 檔
    • MV302-H
下載 3D CAD 檔
    • MV302-H