4V系列 - 五口二位 / 三位電磁閥

首頁 > 產品介紹 > 電磁閥 / 氣動閥 > 4V系列電磁閥

 • 4V系列 - 五口二位 / 三位電磁閥
 • 4V系列 - 五口二位 / 三位電磁閥
 • 4V系列 - 五口二位 / 三位電磁閥
 • 4V系列 - 五口二位 / 三位電磁閥
產品型號:
電磁閥 / 氣動閥 - 4V系列電磁閥
型號動作方式位置數接管口徑
(G/PT)
使用壓力範圍
(Mpa)
最高動作頻率有效截面積
4V110-M5 內部引導式 五口二位 M5 0.15~0.8 每秒五次 12mm² (CV=0.67)
4V120-M5
4V130-M5(C.E.P) 五口三位 9mm ²(CV=0.5)
4V110-06 五口二位 1/8" 12mm²(CV=0.67)
4V120-06
4V130-06(C.E.P) 五口三位 9mm²(CV=0.5)

 

型號動作方式位置數接管口徑
(G/PT)
使用壓力範圍
(Mpa)
最高動作頻率有效截面積
4V210-06 內部引導式 五口二位 1/8" 0.15~0.8 每秒五次 16mm² (CV=0.89)
4V220-06
4V230-06(C.E.P) 五口三位 12mm²(CV=0.67)
4V210-08 五口二位 1/4" 16mm² (CV=0.89)
4V220-08
4V230-08(C.E.P) 五口三位 12mm²(CV=0.67)

 

型號動作方式位置數接管口徑
(G/PT)
使用壓力範圍
(Mpa)
最高動作頻率有效截面積
4V310-08 內部引導式 五口二位 1/4" 0.15~0.8 每秒五次 30 mm² (CV=1.68)
4V320-08
4V330-08(C.E.P) 五口三位 18mm²(CV=1.00)
4V310-10 五口二位 3/8" 30 mm² (CV=1.68)
4V320-10
4V330-10(C.E.P) 五口三位 18mm²(CV=1.00)

 

型號動作方式位置數接管口徑
(G/PT)
使用壓力範圍
(Mpa)
最高動作頻率有效截面積
4V410-15 內部引導式 五口二位 1/2"
0.15~0.8

每秒五次
50 mm² (CV=2.79)
4V420-15
4V430-15(C.E.P) 五口三位 30mm²(CV=1.68)

 

PDF型錄
  • 4V系列電磁閥
下載 2D CAD 檔
  • 4v110-06
  • 4v120-06
  • 4v130-06
  • 4v210-08
  • 4v220-08
  • 4v230-08
  • 4v310-08B
  • 4v310-10
  • 4v320-08B
  • 4v320-10
  • 4v330-10
  • 4v410-15
  • 4v420-15
  • 4v430C-15
下載 3D CAD 檔
  • 4v110-06
  • 4v120-06
  • 4v130-06
  • 4v210-08
  • 4v220-08
  • 4v230-08
  • 4v310-08B
  • 4v320-08B
  • 4v320-10
  • 4v330-10
  • 4v410-15
  • 4v420-15
  • 4v430C-15